Lockout SBL01 og SBL02

Lockout for brytere og nødstopp.


SBL01 og SBL02 monteres over brytere og på paneler og tavler. 

SBL01 har en hulldiameter på 22mm og SBL02 har 30mm

El.nr: SBL01 16 705 84

El.nr: SBL02 16 705 85