Manila-merker

Manila-merker til oppmerkning i offshore og andre harde miljøer.


Manila-merker

Manila-merker, også kalt Laminat instrument tags, brukes bl.a. til oppmerking av ventiler, motorer og andre industrielle komponenter i offshore og andre harde miljøer.

Fordelen ved denne form for oppmerking er, at merket festes direkte på komponenten og dermed følger komponenten ved flytting.
Sender man eksempelvis en ventil til reparasjon følger oppmerkingen med hele veien til man har den i hendene igjen og kan plassere den på riktig sted.