Ikke slutt for Nikkel Kadmium batterier

Lagt ut: 31.01.2017


Ikke slutt for Nikkel Kadmium batterier

 

Fra og med 1. januar er det forbudt å selge bærbare apparater inneholdende nikkel kadmium batterier med kadmium innhold over 20ppm. Dette forbudet har vært implementert allerede en stund for verktøy for forbrukere men nå gjelder det også bærbart utstyr generelt.

            Siden det fortsatt ikke er noen fullgode alternativ i en del bruksområder er det fortsatt lovlig i backup, nødlys og medisinsk utstyr.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2