LiFePo4 kvalitetsbatteri batteri fra Topband

Lagt ut: 20.01.2017


For å kunne være en seriøs aktør i batteribransjen både mot det profesjonelle og private markedet er vi nødt til å sikre god kvalitet og forutsigbarhet.

            Under eget navn

                        For at kunden skal være trygg på at batteriet er det det gir seg ut for velger vi å benytte det originale navnet på batteriet. Lager man et eget navn vil aldri kunden vite hvor batteriet kommer fra og det vil også være umulig å vite om man får samme batteriet neste gang. Topband er et av de største firmaene i Kina på denne type batterier og produserer BMS (sikkerhetskortene) for en rekke av de andre store batteriprodusentene.   

            Mange små eller få store celler

                        Denne diskusjonen går rundt i miljøet om hva som er best og i prinsippet er begge løsningene gode om det er et skikkelig håndverk som ligger bak.  Benyttes det mange små celler som sveises sammen er man avhengig av at sveisen er gjort på en god måte med riktig innstilt sveisestrøm og riktig tid av trenet personale. Et 100Ah batteri kan ha 120 celler eller flere hvilket vil si 240 sveiser pr. batteri. Alle disse sveisene må være helt like for å unngå ubalanse og varmgang over tid særlig der hvor batteriet er utsatt for vibrasjoner som i båter og kjøretøy. Vi har de siste 15 årene reist på fabrikkbesøk minst to ganger i året og sett at det er stor forskjell på fabrikkene og opplæringsprosedyrene. En annen problematikk er at det på fabrikker i Kina er stor utskifting av personell slik at opplæring er en kontinuerlig prosess. Å sammenligne med Tesla blir helt feil, de har en automatisert produksjon som er basert på helt andre prinsipper. Alle de andre El-bil produsentene har for øvrig valgt store celler. Benytter man store celler går det kanskje fra 4 til 8 celler i batteriet med desto færre koblinger og mindre fare for feil. Vi har også sett på våre fabrikkbesøk at det er en del firmaer med fine nettsider som kjøper celler på spotmarkedet og under svært dårlige forhold setter dem inn i fine plastkapslinger og påstår at de er celleprodusenter. Batteriene blir billige men har svært usikker kvalitet.   

          

Testing og kvalifisering av nye produkter

                        Vi tar alltid et utvalg av nye produkter og sjekker det opp mot spesifikasjonen og sjekker utførelsen av koblinger og loddinger. Når vi er på fabrikkene sjekker vi arbeidsforholdene, ISO sertifikatene og kvalitetskontrollen i produksjonen. Topband har bestått alle kravene med glans.

 

Forsendelse av batteriene

                        Lithium Ion batteriene er omstridt å sende og det er viktig at dette blir gjort på riktig måte med riktig merking. LiFePo4 er blant den sikreste teknologien og etter å ha jobbet med dette siden 2006 har vi skaffet oss mye erfaring på hva vi skal gjøre og ikke gjøre med LiIon batterier. For å ha lov til å sende LiIon batterier så skal det være en egen sikkerhetsrådgiver tilknyttet. Forsendelsen skal ha særskilt merking og sendes etter reglene for farlig gods etter Klasse 9. Den som ikke sender batteriene etter gjeldene regler påtar seg et stort erstatningsansvar. Amazon fikk en bot på £65.000 for å sende batteriene på feil måte. Et annet viktig punkt er at batteriene må være godkjent etter UN38.3 som er en fraktgodkjennelse, har man ikke denne skal batteriet sendes i spesielle ståltønner. Det kommer til å bli mange små nettbutikker som underbyr hverandre i å levere billigst mulig batterier så det kan kanskje være viktig å stille noen kontrollspørsmål kopi av fraktgodkjennelser og ektheten av de papirene som blir presentert.

            En god teknisk løsning

                        Et godt bygget LiFePo4 batteri vil fungere utmerket over mange år, man slipper problemer med sulfatering, tap av kapasitet og får rask opplading.