Første Telenor 48 volt anlegg i Oslo med Haze batterier

Lagt ut: 27.06.2012


Daniel Kjelsrud fra Relacom ved anlegget han vært med å montere i Oslo. Anlegget består av to stk parallell koblede anlegg på 48 volt 800 amperetimer.

Leveransen er et resultat av at vi fikk kontrakten med Telenor for 2012 og 2013 på levering av alle 48volt anleggene.

Leveransen er komplett med batterier, stativ, mellomforbindelser og deksler.