Introduksjon av LiIon batterier til telecom og UPS

Lagt ut: 15.04.2018


Vi hadde besøk av China Shoto som presenterte LiIon moduler til telecom og UPS til en rekke utvalgte kunder. China Shoto er en av verdens største leverandører av bly og LiIon batterier til telecom UPS og industri med omsetning på 1Mrd USD. Frank Bai presenterte fordeler og muligheter ved bruk av LiIon moduler, det kan være alt fra levetid til arealutnyttelse og vektbelastning. Vi kan som en tommelfingerregel si at arealbehovet er 60% av blybatterier og vekten er 30%.

                LiIon batterier kan i mange sammenhenger være lønnsomt, men i andre sammenhenger kan blybatterier være det beste alternativet. Vi kan gi råd om hva som lønner seg.  

                Kontakt Nicolai Kaas Iversen på forespørsel. Nicolai.i@gylling.no tlf. 67151360