Klimakammer installert i vår testlab.

Lagt ut: 15.01.2018


Våre industri og forsvarskunder stiller stadig større krav til sine underleverandører. I den forbindelse har vi utvidet vårt testlaboratorie med et nytt klimakammer slik at vi kan simulere bruk i temperaturer fra -45ºC til +150ºC. Vi kan også stille inn relativ fuktighet fra 0 til 100%. 

Kammeret er til gratis disposisjon for våre kunder slik at vi sammen kan teste våre produkter i kundens utstyr under en rekke forskjellige forhold.

Vi bruker også testlaboratoriet vårt for å sjekke potensielle nye leverandører.